v-kullen, 2020-06-26

DÖPTA EFTER

NAMN

HÄLSA

MENTALITET

ARBETE

EXTERIÖR

ÖVRIGT

AVEL

VECTRA

 ♀


“VECTRA”

MV


VEGA


“VEGA”

MV


VERONA

“VILDA”

MV


VIBE

“GAIUS”

MV


VOLT

“VOLT”

MV

VIPER

“VIPER”

MV

VOYAGE

“OBI”


MV

Exp. England

STAMTAVLA