o-kullen, 2016-03-02

DÖPTA EFTER

NAMN

HÄLSA

MENTALITET

ARBETE

EXTERIÖR

ÖVRIGT

AVEL

OMEGA

 ♀

“OMEGA”

HD: B/B
ED: UA

MV
MH
MT 440p

Uppf Hkl Spår
Uppf Lkl1

SE UCH

Riksmästare i bruks -21
Riksmästare i Utställning -21
Superriksmästare -21

Mor till
V-kullen

OCTAVIA


“LUNA”

HD: A/A
ED: UA

MV


OLYMPIA

“LIA”

MV

In Memorian
2016-11-24

ORION

“ORION”

MV


OUTBACK

“REMUS”

HD: C/C
ED: UA

MV
MH

I

OUTLANDER

“JEEVS”

HD: A/A
ED: UA

MV
MH
MT 374p

Gk Exteriörbesk.

ORLANDO

“ORLANDO”

HD: B/C
ED: UA

MV
MH

STAMTAVLA