H-kullen, 2010-12-30

DÖPTA EFTER

NAMN

HÄLSA

MENTALITET

ARBETE

EXTERIÖR

ÖVRIGT

AVEL

HOTCHKISS

 ♀


“HOTSIE”

HD: C/C

ED: UA

MH
MT 454p


Gk BH,
Gk Lkl Spår, 
LP1, LP2, LP3, 
1:a pris Lkl Elit


Exc, CK, Cert

In Memoraim
2023-01-03

HOLLY“SESSAN”

HD: B/B
ED: UA

MH
MT 502p

Gk. Hkl Spår,

2:a pris Lkl1,
RLD N, RLD F
Riksmästare 2019

SE UCH,
NO UCH, 
DK UCH, 
NORD UCH, 
C.I.B, C.I.E

In Memoriam
2023-

HONDA

“DISA”


HEALEY

“HEALEY”

HD: A/A
ED: UA

MH
MT 472p

Gk BH, BSL1,
SPH1, Uppfl Hkl
Spår, IGP1,
1:a pris Lkl1
Årets Hoffe 2019

SE UCH

In Memoriam
2022-06-29

Mor till
M, Q & T-kullen

HEMI

“HEMI”

HD: C/C
ED: UA

MH
MT 383p

2:a pris Lkl1

In Memoriam
2018-04-14

HOT ROD

“ATLAS”

HD: B/B
ED: UA

MH

In Memoriam
2016-10-14

HUDSON

“HUDSON”


MH

HUMMER

“FRASSE”

HD: A/A
ED: UA

MH
MT 363p

STAMTAVLA