B-kullen, 2007-06-27

DÖPTA EFTER

NAMN

HÄLSA

MENTALITET

ARBETE

EXTERIÖR

ÖVRIGT

AVEL

BONNEVILLE

 ♀

“BONNEVILLE”

HD: A/A
ED: UA

MH
MT 334p

LP1
1:a pris Lkl2

CK

In Memorian
2019-05-31

BARRACUDA


“CUDA”

HD: A/A
ED: UA

MH


In Memorian

BIARRITZ

“BIA”

HD: A/A

MH
MT 366p

TJH

CK

In Memorian
2019-04-22

Gladhoffes
A-kull

BELVEDERE

“SALLY”

HD: D


In Memorian
2018-01-31


BUGATTI

“CORA”

HD: A/A

MH
MT 371p

In Memorian
2018-04-22

BENTLEY

“BENTLEY”

HD: A/A
ED: UA

MH
MT 405pBIM-junior

In Memorian
2011-07-06

BLAZER

“DIESEL”

HD: A/A
ED: UA

In Memorian
2018-03-20

BUICK

“BORE”

HD: A/A
ED: UA

MH
MT 357p

CK, IHF-cert

In Memorian
2015-12-26

Far till
Hässlehoffs
“Vindarna” &
Elliegårdens 
Å-kull

STAMTAVLA